Рефлексія


Модуль1. Цілі, завдання та ресурси тренінгу
Цей модуль допоміг мені обдумати власні цілі навчання на цьому тренінгу, а саме: освоєння нових інформаційно-комунікаційних технологій дозволить мені йти в ногу з часом, бути попереду моїх учнів, а значить бути для них вчителем, а ще, сподіваюсь, що це позитивно вплине на результат навчання моїх вихованців.

Модуль2. Навчання за допомогою методу навчальних проектів
В другому модулі я опрацювала презентацію "Таксономія Блюма", зберегла її в портфоліо, ознайомилася з умовами ефективного використання методу проектів, розглянула приклади портфоліо, працювала над планом вивчення теми.

Модуль3. Дослідження в навчальних проектах
Я обрала тему для навчального проекту з основ здоров'я "Обираємо здоров'я - обираємо життя". В цьому модулі я опрацювала державні стандарти освіти, програми та календарно-тематичні плани, визначила початковий перелік навчальних цілей, порівняла їх з таксономією Блюма та навичками 21 століття, працювала на вікі-сторінці.

Модуль4. Формуюче оцінювання в проектному навчанні
В цьому модулі ми з колегами обговорили цілі навчання за методом проектів, розглянули способи оцінювання проектної діяльності учнів з навчальної теми, почала створювати презентацію з обраної навчальної теми, в якій сформулюю навчальні завдання з вивченої теми та способи оцінювання проектної діяльності учнів.

Модуль5. Інтернет у проектній діяльності учнів
В цьому модулі я працювала з джерелами навчальної інформації з обраної теми, створила список джерел для роботи учнів, працювала з планом вивчення теми та на вікі-сторінці навчального проекту.

Модуль6. Інтернет у проектній діяльності учнів
При роботі над цим модулем я навчилася створювати wiki - сторінку, редагувати та форматувати її, додавати статтю, зображення, створювати посилання на відповідні ресурси.

Модуль7.
У модулі 7 я розмірковувала над тим, що планування та виконання зразка учнівської роботи вимагає відповідей на основні запитання, демонстрації володіння концепціями, навичками та знаннями, зв’язків із реальним світом, життям учнів; відповідного та ефективного використання ІКТ.

Модуль8. Рефлексія
Цей модуль допоміг мені осмислити поняття «оцінювання, зосереджене на потребах учнів», тобто взаємооцінка учнів, залучення дітей до обговорення учнівських пректів, залучення учнів до оцінювання власних проектів, проведення оцінювання на початку теми, визначення учнями очікувань від теми.

Модуль9.
У цьому модулі намагалася розібратися у різноманітності форм оцінювання учнівської роботи. Їх досить багато, надати перевагу одній із них мені поки що важко. Думаю, що практика мені у цьому допоможе.Значну увагу я буду приділяти самооцінюванню учнів. На практиці переконалася, що це досить ефективно! Після самооцінювання блогу, який був створений від імені учня, я змогла внести деякі зміни, що покращило його та максимально наблизило до ідеального.

Модуль10.
У цьому модулі мною було розглянуто різні акмеологічні педагогічні технології та прийоми навчання, обговорено з колегами, як керувати навчальним процесом у класі, де навчання здійснюється за методом проектів, як використовувати комп'ютерні технології задля підвищення ефективності власної викладнацької роботи та для підтримки навчання учнів. Потім було створено документ для фасилітації навчання учнів, які виконували проект,а також сплановано вивчення обраної теми.Девізом сьогодні може бути вислів В. Розова:" Знання можуть бути купою каміння, що задавило особистість, і знання можуть бути вершиною піраміди, на якій стоїть особистість." Метод проектів дозволяє учневі разом із учителем досягти вершини успіху.

Модуль11.
Працюючи у даному модулі я зрозуміла, що упровадження проективної діяльності в навчальний процес дуже важливе для сучасної школи, бо надає змогу розвивати в учнів особистісні устремління до самонавчання, самовизначення, самоаналізу, виховує різнобічно розвинену особистість, здатну адаптувати свої знання до розв’язання практичних проблем.
Найбільш ефективним у процесі навчання буде, на мою думку, розвиток навичок 21 століття, створення портфоліо для оцінювання навчальних досягнень учнів, застосування рольових методик.

Немає коментарів:

Дописати коментар